Pensiju 3. līmenis

Pieteikties 3. līmenim
Uzkrāj vecumdienām Pensiju 3. līmenī – tas ir izdevīgi!

Pensiju 3. līmenis jeb uzkrājumi pensiju plānos ir iespēja brīvprātīgi veidot uzkrājumus vecumdienām papildus valsts nodrošinātās pensijas kapitālam:
  • Iemaksu apjoms un biežums nav ierobežots;
  • Iespēja ieguldīt vienā vai abos Luminor pensiju plānos;
  • Iespēja atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli par iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas gadā;
  • Iespēja saņemt uzkrātos līdzekļus, sasniedzot 55 gadu vecumu;
  • Pensiju 3. līmenī uzkrātais kapitāls ir mantojams.

Lai veidotu uzkrājumu Luminor pensiju fondā:
  1. Piesakies Pensiju 3. līmenim;
  2. Veic pārskaitījumu uz kontu, kas minēts līgumā, norādot savu individuālās dalības līguma numuru;
  3. Noformē regulāro maksājumu, lai neaizmirstu veikt iemaksas pensijai.
Luminor Pensiju plāni
Luminor Progresīvais pensiju plāns

Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās vai noguldījumos kredītiestādēs. Šī pensiju plāna ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja sagaidi potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu un tev ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības. Piemērota klientiem, kuri plāno izņemt naudu ne ātrāk kā pēc 10 gadiem.


Luminor Sabalansētais pensiju plāns

Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās vai noguldījumos kredītiestādēs. Šī ir ieteicamā pensiju plāna ieguldījumu stratēģija. Piemērota klientiem, kuri plāno izņemt naudu pēc 3 līdz 10 gadiem.
© 2019 Luminor Bank AS

diennakts info: 1880

(+371) 67 17 1880 (zvanot no ārzemēm)